Kalite Politikamız

Ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet için kalitenin ön şart olduğunun bilincinde olarak, İlk seferde ve her seferde doğru ürün sunmak için;

  • Maliyet düşürücü-verimlilik arttırıcı reel uygulamalar ile rekabette avantajlı ürün ve hizmet sunmayı,
  • Müşterilerinin, çözüm ortaklarının ve çalışanlarının memnuniyetini sağlamayı,
  • Kalite Yönetim Sistemini Sürekli iyileştirme temeline dayalı olarak oluşturmayı ve sürdürmeyi,
  • Uygun olmayan ürünlerin üretimini işin başında önleyerek hedeflenen kalite ve verimliliğe ulaşmak için tüm çalışanlar işbirliği sağlamayı,
  • Üstün kaliteye ulaşma yolunda hammadde tedarikçilerinin azami katkıları sürekli olarak sağlamayı,
  • Müşterimizin değişen ve gelişen ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için zamanında ve arzu edilen nitelikte; sürekli iyileştirme ilkesi ile ulusal ve uluslararası standart ve yasal şartlara uygun ürün ve hizmet sunmayı,
  • Çevre ve topluma karşı sorumluluk bilinciyle, teknoloji ve kalite açısından sektöründe lider bir kuruluş olmak ve OHSAS faaliyetlerini gerçekleştirerek mutlu, düzenli, sürdürülebilir çevre çalışma ortamını sürekli geliştirerek oluşturmayı,

Taahhüt ederiz...