Yağ Filtreleri

Yağ filtresi, yağ pompasının yağını süzerek içindeki yabancı maddeleri temizler. Yağ pompasından gelen basınçlı yağ, filtre elamanının dış yüzeyinden süzülerek iç tarafa geçer. Yağın içindeki yabancı maddeler gözenekli kâğıt filtre üzerinde kalır. Temizlenen yağ ana yağ kanalından geçerek motor parçalarını yağlar. Motor yağ dolaşımı tam akışlı olan sistemde filtre üzerinde bir emniyet supabı bulunur. Emniyet supabının görevi, filtrenin tıkanması halinde pompadan gelen yağın ana yağ kanalına geçmesini sağlar. Bu şekilde motorun yağsız kalması önlenir.

Uygun olmayan bir yağ filtresinin kullanılması halinde, yeterli bir filtrasyon yapamayacaktır. Dolayısı ile filtreden kaçan parçacıklar aşındırıcı etkisi nedeni ile motorun ömrünü önemli ölçüde kısaltır, arzu edilmeyen tamir masraflarının çıkmasına neden olur. Kaliteli yağlama yağı ile birlikte kaliteli yağ filtresinin kullanılması önerilmektedir. Ayrıca aracın yağ değişimi esnasında yağ filtresinin de değiştirilmesi motorun ömrünü üzerinde olumlu etki yapar.